Poistenie

YachtPool

Poistenie skiperov a rizík vyplývajúcich z prenájmu lode

Je možné uzavrieť nasledovné druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti skipera
  • poistenie skipera a posádky pre prípad nehody
  • poistenie kaucie
  • poistenie následných škôd
  • poistenie storna rezervácie
FORMULÁR– žiadosť o poistenie
VYSVETLIVKY- legenda konline poisteniu

Po vyplnení a odoslaní žiadosti pošlite prosím uvedenú čiastku poistného na číslo účtu:
IBAN: SK 37 0200 0000 0032 7174 8559 ,SWIFT: SUBASKBX (VUB)
Platnosť poistenia začína plynúť najskôr nasledujúci deň odo dňa pripísania uvedenej čiastky na uvedený účet.
Poistenie platí 12 mesiacov od dátumu poistenia, nie len na jednu plavbu

Union

Cestovné poistenie do zahraničia

FORMULÁR– online žiadosť o nezáväzné vypracovanie poistenia
YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Stránka Poistenie
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť