Vodca malého plavidla

S nami môžete získať medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (skútra, motorového člna, malej plachetnice) na vnútrozemských vodných cestách na Slovensku a v Európe.

Základné rozdelenie stupňov preukazov VMP:

 • Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW..
 • Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW..
 • Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 ..
 • Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.

Kurz sa skladá z 3 častí: teoretická časť, praktická časť, skúška. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zložení skúšky získa účastník kurzu medzinárodne platný preukaz Vodcu malého plavidla.

Teoretická časť kurzu

Dva a pol denný teoretický kurz Vodca malého plavidla sa koná vždy počas víkendu. Začiatok kurzu je v piatok o14:00 v školiacom stredisku Yacht Travel na adrese: Hlinská 27, 010 01 Žilina (v budove priamo nad Alzou).

Náplňou teoretickej časti kurzu sú pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky:

 • Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
 • Plavebný zemepis
 • Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
 • Plachetnice (dobrovoľné)

Praktická časť kurzu

Praktický výcvik sa koná jeden pracovný deň v týždni, po absolvovaní teoretickej časti. Účastníci sa počas teoretickej časti kurzu dohodnú s inštruktorom na termíne konania praktického výcviku.

Praktický 7 hodinový výcvik sa vykonáva na motorovom člne a plachetnici na Vodnom diele v Žiline.Účastník bude vykonávať praktickú časť podľa toho, o aký druh preukazu má záujem. Účastník môže vykonávať praktický výcvik na motorovom člne alebo na plachetnici alebo na obidvoch plavidlách.

Náplňou praktického výcviku na motorovom člne je:

 • príprava na plavbu
 • nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)
 • nácvik krízových situácií (zlyhanie motora, muž cez palubu...)

Náplňou praktického výcviku na plachetnici je:

 • plavba pod plachtami (plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet)

Skúška

Termín konania skúšky určuje Dopravný úrad odbor ŠOD v Žiline. Väčšinou sa skúška koná cca dva týždne po absolvovaní kurzu, počas pracovného dňa. Skúška pozostáva zdvoch častí. Prvú – písomnú časť vykonáva účastník kurzu na Dopravnom úrade v Žiline, pod dozorom komisie. Po úspešnom absolvovaní písomného testu na počítači sa účastník presunie na Vodné dielo v Žiline, kde vykonáva druhú - praktickú časť skúšky na plavidle, opäť pod dozorom komisie.

Skúšobné otázky na teoretickú skúšku nájdete TU.

Po úspešnom absolvovaní skúšky obdrží účastník kurzu preukaz Vodcu malého plavidla cca do 2 týždňov po vykonaní skúšky. Preukaz vydáva do vlastných rúk na Dopravnom úrade v Žiline. Preukaz je možné vyzdvihnúť len osobne alebo na základe písomného splnomocnenia.

V prípade, že účastník skúšky nespraví teoretickú časť skúšky, tak je nutné, aby si skúšku zopakoval. Náhradné termíny skúšok opäť určuje Dopravný úrad.

Cena :

 • kategória A - 250,- €
 • kategória A+B - 290,- €
 • kategória A+B+C - 390,- €
Žilina

- dva a poldenný teoretický kurz (14.oo - 20.oo , 8.oo - 21.oo a 8.oo - 21.oo)
- 7 hodinový praktický výcvik na plavidle, z ktorého požadujete vykonať skúšku (motorový
čln/plachetnica)
- teoretická a praktická skúška
- študijný materiál (skriptá schválené Dopravným úradom odbor ŠOD)
- celodenný gastroservis (nealko nápoje, káva, občerstvenie, obed)

- kolky v hodnote 33 EUR + 9,50 EUR = 42,50 EUR
- kolok za opravnú skúšku 16,50 EUR
- poplatok za opravnú skúšku 30.- EUR

100 % ceny pri prihlásení

Termíny

Minimálny počet uchádzačov na otvorenie kurzu je päť. V prípade, že sa na v jednom termíne na kurz prihlási menej ako päť uchádzačov, tak už prihláseným uchádzačom bude ponúknutý najbližší alternatívny termín konania kurzu. Ceny jednotlivých termínov sú uvádzané ako osoba / kurz.

 
Kategória A Expand Rozbaliť
 
Kategória A + B Expand Rozbaliť
 
Kategória A + B + C Expand Rozbaliť
Last Minute - Akciová cena Rezervovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete radu ohľadom kurzu, tak neváhajte kontaktovať Ladislava Kelemena na tel. čísle: +421 903 719 939 alebo emailom na: info@yachttravel.sk

YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Ponuka Vodca malého plavidla
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť