Vodca malého plavidla

Medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na vnútrozemské vodné cesty.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 .

Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.

Od januára 2011 musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla z dôvodu nadobudnutia platnosti o účinnosti zákona 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Na jednom kvalifikačnom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí.

Dvaapoldenný teoretický kurz Vodca malého plavidla sa koná vždy počas víkendu. Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu..

Praktický 5-hod. výcvik sa vykonáva na motorovom člne a plachetnici na Žilinskom vodnom diele, alebo na Slnečných jazerách. Druh praktickej skúšky si vyberie uchádzač podľa toho, či má záujem o preukaz na motorové člny, alebo na plachetnice.

Čo je náplňou teoretického kurzu: Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky

  • - Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
  • - Plavebný zemepis
  • - Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
  • - Plachetnice (dobrovoľné)

Čo je náplňou praktického výcviku na motorovom člne:

  • - nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)
  • - nácvik krízových situácií (zlyhanie motora, muž cez palubu...)

Čo je náplňou praktického výcviku na plachetnici:

  • - plavba pod plachtami (plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet)

Cena :

  • - kategória A - 250,- €
  • - kategória A+B - 280,- €
  • - kategória A+B+C - 370,- €
Žilina

- dva a poldenný teoretický kurz (15.oo - 20.oo , 9.oo - 19.oo a 9.oo - 17.oo)
- 5-hod. kondičný blok na plavidle, z ktorého požadujete vykonať skúšku (motorový čln/plachetnica)
- teoretická a praktická skúška
- študijný materiál (skriptá schválené ŠPS)
- celodenný gastroservis ( občerstvenie, obed)

- kolky v hodnote 33 EUR + 9,50 EUR = 42,50 EUR

100 % ceny pri prihlásení

Termíny

Ceny jednotlivých termínov sú uvádzané ako osoba / kurz.
 
Kategória A Žilina Expand Rozbaliť
 
Kategória A+B Žilina Expand Rozbaliť
 
Kategória A+B+C Žilina Expand Rozbaliť
Last Minute - Akciová cena Rezervovať
YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Ponuka Vodca malého plavidla
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť