Vodca malého plavidla

S nami môžete získať medzinárodné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (skútra, motorového člna, malej plachetnice) na vnútrozemských vodných cestách na Slovensku a v Európe.

Základné rozdelenie stupňov preukazov VMP:

 • Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW..
 • Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW..
 • Kategória C - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 ..
 • Kategória D - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.

Kurz sa skladá z 3 častí: teoretická časť, praktická časť, skúška. Po absolvovaní kurzu a úspešnom zložení skúšky získa účastník kurzu medzinárodne platný preukaz Vodcu malého plavidla.

Teoretická časť kurzu

Dvoj denný teoretický kurz Vodca malého plavidla sa koná vždy počas víkendu. Kurz sa koná v školiacom stredisku Yacht Travel na adrese Bytčická 16, 010 01 Žilina ( budova INGEO, 4 posch, miestnosť 513 )

Náplňou teoretickej časti kurzu sú pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky:

 • Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
 • Plavebný zemepis
 • Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
 • Plachetnice (dobrovoľné)

Praktická časť kurzu

Praktický výcvik sa koná dva dni vpracovný deň v týždni, po absolvovaní teoretickej časti. Účastníci sa počas teoretickej časti kurzu dohodnú s inštruktorom na termíne konania praktického výcviku.

Praktický výcvik je v trvaní 10 hodín pre kategórie A+B ( motorový čln ) alebo15 hodín kto požaduje A+B+C teda aj plachetnice na Vodnom diele Žilina. Účastník bude vykonávať praktickú časť podľa toho, o aký druh preukazu má záujem. Účastník môže vykonávať praktický výcvik na motorovom člne alebo na plachetnici alebo na obidvoch plavidlách.

Náplňou praktického výcviku na motorovom člne je:

 • príprava na plavbu
 • nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)
 • nácvik krízových situácií (zlyhanie motora, muž cez palubu...)

Náplňou praktického výcviku na plachetnici je:

 • plavba pod plachtami (plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami - vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet)

Skúška

Termín konania skúšky určuje Dopravný úrad odbor ŠOD v Žiline. Väčšinou sa skúška koná cca dva týždne po absolvovaní kurzu, počas pracovného dňa. Skúška pozostáva zdvoch častí. Prvú – písomnú časť vykonáva účastník kurzu na Dopravnom úrade v Žiline, pod dozorom komisie. Po úspešnom absolvovaní písomného testu na počítači sa účastník presunie na Vodné dielo v Žiline, kde vykonáva druhú - praktickú časť skúšky na plavidle, opäť pod dozorom komisie.

Skúšobné otázky na teoretickú skúšku nájdete TU.

Po úspešnom absolvovaní skúšky obdrží účastník kurzu preukaz Vodcu malého plavidla cca do 2 týždňov po vykonaní skúšky. Preukaz vydáva do vlastných rúk na Dopravnom úrade v Žiline. Preukaz je možné vyzdvihnúť len osobne alebo na základe písomného splnomocnenia.

V prípade, že účastník skúšky nespraví teoretickú časť skúšky, tak je nutné, aby si skúšku zopakoval. Náhradné termíny skúšok opäť určuje Dopravný úrad.

Cena :

 • kategória A+B - 390,- €
 • kategória A+B+C - 550,- €
Žilina

- teoretický kurz v trvaní 22 hodín
- 10 alebo 15 hodinový praktický výcvik na plavidlách, z ktorých požadujete vykonať skúšku
(motorový čln/plachetnica)
- zapožičanie študijného materiálu (skriptá schválené Dopravným úradom ŠOD)
- celodenný gastroservis (nealko nápoje, káva, občerstvenie, obed)
- teoretická a praktická skúška

- kolok v hodnote 32 € ( skúška ) + kolok 10 € ( vystavenie preukazu ) = 42 €
- kolok za opravnú skúšku 16 €

100 % ceny pri prihlásení

Termíny

Minimálny počet uchádzačov na otvorenie kurzu je päť. V prípade, že sa na v jednom termíne na kurz prihlási menej ako päť uchádzačov, tak už prihláseným uchádzačom bude ponúknutý najbližší alternatívny termín konania kurzu. Ceny jednotlivých termínov sú uvádzané ako osoba / kurz.

 
Kategória A + B Expand Rozbaliť
 
Kategória A + B + C Expand Rozbaliť
Last Minute - Akciová cena Rezervovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete radu ohľadom kurzu, tak neváhajte kontaktovať Ladislava Kelemena na tel. čísle: +421 903 719 939 alebo emailom na: info@yachttravel.sk

YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Ponuka Vodca malého plavidla
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť