Kapitánsky kurz - slovenská licencia

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

S nami môžete získať medzinárodne platné oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori s doživotnou platnosťou a stať sa tak Veliteľom námorného rekreačného plavidla (VNRP).

Základné rozdelenie stupňov preukazov VNRP:

Rekondicne plavny
 • Stupeň C - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stupnice.
 • Stupeň B - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).
 • Stupeň A - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

Čo je potrebné na získanie oprávnenia:

Stupeň C

 1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
 2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
 3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
 4. V prípade nulovej námornej praxe absolvovať týždenný praktický výcvik v Chorvátsku.
 5. Úspešne vykonať teoretickú a praktickú skúšku na stupeň C.
 6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu.
 7. Dosiahnuť vek 18 rokov. Skúšky je možné robiť max. 18 mesiacov pred dovŕšením 18 rokov.

Stupeň B

 1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň B.
 2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C), alebo držiteľom chorvátskej licencie.
 3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
 4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
 5. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Stupeň A

 1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň A.
 2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
 3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
 4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň A.
 5. Byť držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

Kurz tvorí teoretická časť a skúška, pričom je potrebné dokladovať požadovanú plavebnú prax.

Teoretická časť kurzu

Dva a pol denný teoretický kurz Vodca námorného rekreačného plavidla sa koná vždy počas víkendu. Začiatok kurzu je v piatok o15:00 v školiacom stredisku Yacht Travel na adrese: Hlinská 27, 010 01 Žilina (v budove priamo nad Alzou).

Predmety, ktoré sú náplňou teoretického kurzu a skúšky:

 • námorné právo a Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori – COLREG1972
 • navigácia
 • meteorológia
 • angličtina
 • plavebná náuka - vrátane plachetníc
 • zdravoveda

Skúška

Termín konania skúšky je vždy cca dva týždne po absolvovaní kurzu, počas pracovného dňa. Časový harmonogram od 8:00 do 13:00. Skúška sa koná v školiacom stredisku Yacht Travel a pozostáva z dvoch častí: písomná časť a ústna časť. Skúška prebieha pod dozorom odbornej komisie. Skúška je platná 18 mesiacov, v rámci tejto doby musí absolvent doložiť plavebnú prax a platné osvedčenie rádiotelefonistu.
Po úspešnom absolvovaní skúšky a predložení všetkých potrebných dokladov bude úspešnému absolventovi vydaný preukaz Veliteľa námorného rekreačného plavidla. Preukaz vystavuje Ministerstvo Dopravy SR. Preukazy si môžete vyzdvihnúť osobne u nás alebo vám ich zašleme poštou cca do 3 týždňov od splnenia všetkých podmienok.

Dokladovanie plavebnej praxe a licencie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby (VHF preukaz)

Dokladovanie plavebnej praxe

Plavebná prax sa preukazuje preložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznam členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe.

Čo ak záujemca okurz nemá zatiaľ žiadnu plavebnú prax?.

Absolvujete s nami týždňové Kondičné plavby, kde získa patričné znalosti a zručnosti, viac informácií okondičných plavbách TU.

Absolvovanímkondičných plavieb získate potrebnú plavebnú prax, ktorú vám my budeme môcť dokladovať ku skúške.

Dokladovanie licencie rádiotelefonistu

Licenciu rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby môžete získať absolvovaním kurzu rádiotelefonistu, ktorý organizujeme. Viac informácií o kurze nájdete TU.

Žilina

- teoretický kurz
- teoretická skúška
- študijný materiál (skriptá schválené Dopravným úradom odbor ŠOD, navigačné pravítka)
- celodenný gastroservis (nealko nápoje, káva, občerstvenie, obed)

- poplatok 40,- Eur za vystavenie preukazu

100 % ceny pri prihlásení

Termíny

Minimálny počet účastníkov kurzu na jeho otvorenie je päť. Vprípade, že sa na vjednom termíne na kurz prihlási menej ako päť uchádzačov, tak už prihláseným uchádzačom bude ponúknutý najbližší alternatívny termín konania kurzu. Ceny jednotlivých termínov sú uvádzané ako loď/týždeň.

 
1.- Kategória B, skúšky 15.3.2023 Expand Rozbaliť
 
2.- Kategória C, skúšky 22.3.2023 Expand Rozbaliť
 
3.- Kategória C, skúšky 15.11.2023 Expand Rozbaliť
 
4.- Kategória B, skúšky 29.11.2023 Expand Rozbaliť
Last Minute - Akciová cena Rezervovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete radu ohľadom kurzu, tak neváhajte kontaktovať Ladislava Kelemena na tel. čísle: +421 903 719 939 alebo emailom na: info@yachttravel.sk

YouTube Google+
Facebook
Opýtajte sa
Ponuka Kapitánsky kurz - slovenská licencia
Meno
Priezvisko
Telefón
Email
Text
  Odoslať Zavrieť